SR38C

>> SR38C

1.5英寸拉紧器

BS:2000公斤/4400磅

A=38 B=40 C=155


SR38D

>> SR38D

1.5英寸重型拉紧器

BS:3000公斤/6600磅

A=38 B=49 C=165


SR38E

>> SR38E

1.5英寸直铝柄柄拉紧器

BS:2000公斤/4400磅

A=38 B=40 C=150


SR38F

>> SR38F

1.5英寸铝柄拉紧器

BS:2000公斤/4400磅

A=38 B=40 C=155


SR38F-L

>> SR38F-L

1.5英寸拉紧器

BS:2000公斤/4400磅

A=38 B=39 C=165


SR34A

>> SR34A

1.5英寸拉紧器

BS:1500公斤/3300磅

A=34 B=45 C=155


SR34B

>> SR34B

1.5英寸拉紧器

BS:1500公斤/3300磅

A=34 B=45 C=155


SR34D

>> SR34D

1.5英寸T 手柄拉紧器

BS:1500公斤/3300磅

A=34 B=45 C=126